שלבי הלימוד

הבהרה: מובא בפניכם סיכום של השלבים המקובלים בלימוד רכיבה על חד-אופן מנקודת מבטו של כותב שורות אלו שהינו פעיל בספורט הרכיבה כתחביב ולא כסמכות רשמית כלשהי בתחום הרכיבה על חד-אופן.
אי לכך ובהתאם לזאת אין לראות בהסברים אלו הוראות לימוד רשמיות ומחייבות ואין לראות בכותב שורות אלו אחראי באופן ישיר ו\ או עקיף לפירוש מכל סוג שהוא שינתן לתוכן באתר זה ע”י מבקרי האתר לשם למידה עצמית של רכיבה על חד-אופן.
יש לנקוט תמיד באמצעי הזהירות המקובלים (שימוש במגינים) ורכיבה במסגרת מגבלות היכולת של הרוכב\ ת.
מומלץ להשתמש בעזרה של מדריך לשם יישום בפועל של לימוד הרכיבה ואין לראות בהסברים שלהלן תחליף ללימוד מסודר ע”י מדריך.
לסיכום, כותב שורות אלו אינו אחראי בשום צורה כלשהי לתוצאות לימוד רכיבה עצמאי על חד-אופן המתבסס על התוכן שלהלן.

 

מבלי לגרוע מכל שנאמר בהבהרה הנ”ל, כותב שורות אלו כמו גם פעילים נוספים בארץ ובעולם למד לרכוב על חד-אופן ע”י שימוש בסרטוני הדרכה המצויים בשפע באתר יו-טיוב ומספקים את כל המידע התיאורטי הנחוץ לכך.

השלבים העיקריים בלימוד הרכיבה הינם:

שלב א’ – עליה על החד-אופן: זוהי המטרה הראשונית בתהליך הלימוד.
שילוב נכון של מיקום של המושב ורגל אחת על דוושת חד האופן ביחד עם אחיזה במעקה אמור לאפשר עליה בטוחה של הרוכב על חד האופן כאשר מיצוי של שלב זה יושג כאשר הוא יתבצע בצורה רציפה ובסוף תהליך העליה יתאפשר לשמור על איזון בצורה נוחה וקלה יחסית (ביחד עם אחיזה במעקה).

שלב ב’ – למידת התנועה הבסיסית: השלב הבא כרוך בהנעת הרגלים ודחיפת הדוושות של החד-אופן בתיאום עם המשך האחיזה במעקה – בתחילה עם שתי הידיים ובהמשך כאשר מורגשת שליטה טובה יותר, עם יד אחת.

בחד-אופן נדרשים הרוכבים לשמור על איזון קדימה אחורה ו- ימינה שמאלה, על כן הרכיבה לאורך המעקה תלווה באתגר לשמור את מיקום הגלגל בתיאום עם מיקום גוף הרוכב בתנועה רציפה ככל האפשר.

שלב ג’ – שכלול התנועה: מרבית זמן הלימוד ממוקד בדיווש על החד-אופן לאורך המעקה כאשר המטרה היא לשפר את יכולת השליטה בהנעת הדוושות בתיאום עם מיקום גוף הרוכב – כיחידה נעה אחת , וכל זאת בתנועה רציפה ככל האפשר.

כמו כן, תוך כדי החזרה על תרגולת התנועה לאורך המעקה מתחילים לסגל יכולת שמירה על איזון.
זהו השלב הארוך ביותר בלימוד הבסיסי והוא מצריך סבלנות מרובה.
כאשר התנועה הופכת רציפה יותר לאורך המעקה בנסיעה על החד-אופן, יש לעזוב לרגעים ספורים את היד האוחזת במעקה ולחזור ולאחוז בו תוך כדי ההתקדמות למניעת נפילה.
המטרה בשלב זה היא להאריך באופן מדורג את זמן הרכיבה על חד האופן במקביל למעקה ללא תמיכה על ידו.
פרקי הזמן שעליהם מדובר בשלב זה ללא תמיכת המעקה הינם של שניות בודדות.
אימון של כשעה עד שעתיים בכל פעם בשלב זה הינו מספק בעוד שאימון מעבר לזמן זה עלול לגרום לירידה באפקטיביות.

שלב ד’ – המעבר לנסיעה עצמאית: כאשר מורגש שיפור ניכר בהתקדמות לאורך המעקה, ניתן לבצע ניסיונות נסיעה החוצה מן המעקה למרכז רחבת ההחלקה. הניסיונות הראשונים יסתיימו בין רבע לחצי סיבוב של הגלגל לפני איבוד שיווי המשקל אך בהדרגה יותר ויותר מרחק יכוסה ברכיבה לפני איבוד האיזון.

יש להשתמש בתנועות הידיים לשם שמירה על האיזון ולהיות מודעים לתחושת איבוד האיזון כדי לבצע ירידה מבוקרת ככל האפשר מחד האופן לשם מניעת נפילה לא מתוכננת ממנו.

שלב ה’ – עלייה חופשית: זהו השלב המתקדם ביותר מבין שלבי הלימוד הבסיסיים והוא סוגר את מעגל הלימוד בכך שבסופו ניתנת עצמאות מוחלטת לרוכב על חד-אופן ומוסרת התלות במעקה או אלמנט אחר לשם קבלת תמיכה בתחילת הרכיבה.
חיפוש ביוטיוב של צירוף המילים: “Unicycle free mount” יניב דוגמאות אינספור שמהן ניתן להתרשם.
ישנן שיטות רבות ומגוונות לעלייה חופשית (Free mount) על חד-אופן – בפניכם מובאות דוגמאות לעלייה מסוג “עלייה סטטית” (Static Mount) על גלגלים בגדלים של: 16, 20 ו-36 אינץ’.