מונחים מקובלים

UPD – ירידה לא מתוכננת מחד האופן – Unplanned Dismount.

IGH – הילוכים פנימיים בציר הגלגל – Internal Geared Hub.
מיוצרים בשוויץ ע”י חברה בשם שלומפף (schlumpf).
אין מוצר מתחרה לו בכל העולם בתחום החד-אופן.

Guni – חד אופן עם הילוכים – Geared Unicycle.

Muni – חד אופן שטח – Mountain Unicycle.

Mount – עלייה על חד האופן בתחילת נסיעה.

Dismount – ירידה מחד האופן.

Unigeezer – זהו הכינוי של אדם בשם “טרי פיטרסון”, שהינו גורו ידוע של עולם החד-אופן אשר יצר לאורך השנים סרטוני הדרכה וביקורת על דגמי חד-אופן שונים ובזאת יצר לעצמו שם ומוניטין של מנהיג דעה בתחום.
טרי פעיל מאד בפורום ה- Unicyclist.com וניתן למצוא סרטונים שלו בשפע ביו-טיוב.